Privacyverklaring

Repeat Personal Training is een geregistreerde onderneming van personal trainer Remco Klompstra. De contactgegevens en het KvK-nummer zijn te vinden op de pagina Contact.

Soort gegevens die verwerkt worden
Op de website www.repeatpt.nl staat een contactformulier. De persoonsgegevens die via dit formulier worden ingevuld en via de mail worden ontvangen en opgeslagen (naam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer) zijn nodig voor contact met de klant over de diensten en het verzenden van facturen.

Delen persoonsgegevens met derden
De klantgegevens kunnen worden gedeeld met de accountant en de belastingdienst ten behoeve van de boekhouding, btw-aangifte en inkomstenbelasting.

Rechten m.b.t. opslag persoonsgegevens
De (potentiële) klant heeft recht op inzage, aanpassing of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Als de (potentiële) klant een klacht heeft over het bedrijf m.b.t. datalekken, dan kan deze zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.